Menu
PL EN

Badanie pokrewieństwa gołębi

Badanie pokrewieństwa wykonywane jest między osobnikami w pierwszej linii (ojciec, matka, potomek). Metoda ta nie umożliwia określenia pokrewieństwa pomiędzy dziadkami a wnukami, czy pomiędzy rodzeństwem.

Genotypowanie jest niezbędne przy ustalaniu pokrewieństwa gołębi,
ale może być pomocne również w przypadku identyfikacji skradzionych gołębi.

W laboratorium COBA profilowanie genetyczne wykonywane jest na podstawie wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt (ISAG). Badanie pokrewieństwa gołębi polega na porównaniu profili genetycznych, tzw. genetycznych odcisków palca, potencjalnych rodziców oraz potomstwa. Profil każdego badanego osobnika składa się z 16 sekwencji mikrosatelitarnego DNA, charakteryzujących się wysoką zmiennością osobniczą.
Dobór tych sekwencji daje możliwość wyznaczenia dla każdego gołębia unikalnego profilu genetycznego (genetycznego odcisku palca), który jest niezmienny przez całe życie.

W przypadku zgodności profili genetycznych pomiędzy rodzicami a młodymi, wystawiamy certyfikat pokrewieństwa tylko wtedy, gdy próbki do badań zostały pobrane przez personel naszego laboratorium.