Menu
PL EN

Geny predyspozycji do lotu (LDHA i DRD4)

Gen LDHA – koduje enzym dehydrogenazę mleczanową

Dehydrogenaza mleczanowa (LDHA), to enzym (białko) odpowiedzialny za produkcję i rozkład (metabolizm) kwasu mlekowego. Kwas mlekowy jest produkowany w mięśniach w warunkach wysiłku fizycznego. U ludzi zwiększona produkcja kwasu mlekowego powoduje wystąpienie tzw. zakwasów po wysiłku, które objawiają się bólem mięśniowym. Podobny efekt kwas mlekowy może powodować u gołębi w trakcie długotrwałego wysiłku, jakim jest lot.

U gołębi pocztowych zidentyfikowano kilka alleli, czyli wersji genu kodującego dehydrogenazę mleczanową (LDHA) tj. A i B. Przeprowadzone badania naukowe wykazały, że allel A jest częstszy u gołębi, które odnosiły najwięcej zwycięstw. Allel A jest dodatkowo bardzo rzadki w porównaniu do allelu B. Wykazano, że najlepsze wyniki osiągały ptaki posiadające genotyp AA, ale również AB.

 

Gen DRD4 – koduje receptor dopaminy D4

Dopamina – jest jednym z ważnych neuroprzekaźników, czyli substancji przekazujących sygnał pomiędzy komórkami nerwowymi. Wpływa na prawidłowe napięcie mięśniowe oraz koordynację pracy mięśni. Funkcją dopaminy jest również pobudzanie ośrodka nagrody i przyjemności w mózgu, co w przypadku gołębi daje poczucie szczęścia po powrocie do gołębnika, gdzie czeka partner/partnerka lub młode. Taki gołąb czuje jeszcze większą motywację do szybszych powrotów w przyszłości.

Wykazano, że gołębie pocztowe mogą posiadać różne wersje genu DRD4 (oznaczane jako TT, CT lub CC). Badania wyników osiąganych przez gołębie zarówno w krótkich jak i długich dystansach wykazały, że osobniki posiadające wersję genu TT lub CT osiągały lepsze rezultaty niż osobniki CC.