Menu
PL EN

Pobieranie wymazu do badań bakteriologicznych

Wymaz z wola:

1. Rozchylamy dziób ptaka, głowę lekko odchylamy do tyłu.

2. Wprowadzamy wymazówkę minimum do połowy jej długości, następnie ruchami okrężnymi pobieramy materiał do badań. Opisujemy wymazówkę numerem ptaka oraz zaznaczamy dużą literką "W" - wole

Wymaz z kloaki:

Badanego osobnika odwracamy na brzuch, a jego głowę kierujemy w dół. Wprowadzamy wymazówkę do kloaki, maksymalnie do zakończenia wacika znajdującego się na wymazówce. Nie wprowadzamy głębiej, aby nie uszkodzić ptaka. Ruchami okrężnymi pobieramy materiał do badań. Opisujemy wymazówkę numerem ptaka oraz zaznaczamy dużą literką "K" - kloaka.

Pobraną próbkę należy umieścić w probówce z podłożem transportowym. Próbkę należy pobierać przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 7-10 dni po jego zakończeniu – w przeciwnym razie badanie może dać wynik fałszywy. Jeśli przed pobraniem materiału zwierzę było leczone, na zleceniu należy skrótowo opisać rodzaj stosowanej terapii.

Wymazówki do pobierania materiału występują w dwóch rodzajach:

  niebieskie – do badań ogólnych, (wole, kloaka)

  czarne – do badań w kierunku bakterii beztlenowych.

 

Wymazówki z podłożem transportowym można nabyć w naszym laboratorium, w aptece lub w najbliższym gabinecie weterynaryjnym.