Menu
PL EN

Przygotowanie stada do badania bakteriologicznego

 • Brak stosowania kuracji antybiotykowej przez okres co najmniej 10 dni
  (znacznie zmniejszamy tym samym ryzyko uzyskania wyniku fałszywie ujemnego)
 • Każdy wymaz należy pobrać osobną wymazówką.
  (nie przenosimy tym samym chorobotwórczych drobnoustrojów z zainfekowanych ptaków na inne osobniki, a dodatkowo jesteśmy w stanie określić jaki procent badanej populacji jest zainfekowany)
 • W celu prawidłowej diagnozy stada wybieramy do badania ok. 10% populacji, jednak nie mniej niż 4 osobniki.
  (np. mając 50 młodzików, badamy 5 z nich; mając 16 rozpłodowych ptaków, badamy 4 z nich)
 • Wymazy najlepiej pobierać na czczo.
 • Kał pobieramy do sterylnego pojemnika, który można nabyć w aptece.