Menu
PL EN

Badania Wody

Wykonujemy badania:

 • Badanie wody wodociągowej
  (Escherichia coli i Enterokoki)

 • Badanie wody ze studni  przydomowej
  (Bakterie z grupy Coli, Escherichia coli i Enterokoki)
 • Badanie wody basenowej
  (Bakterie z grupy Coli, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

 • Wody powierzchniowe
  (Escherichia coli i Enterokoki)
   

Badana woda musi znajdować się w odpowiednim pojemniku (z tiosiarczanem sodu) oraz być dostarczona nie później niż 8h od pobrania.